فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

رابط چهار راهی معمولی2/5 متری آذران الکتریک

رابط چهار راهی معمولی2/5 متری آذران الکتریک

(فروش تنها به صورت کارتنی و عمده می باشد)

قیمت لیست کارخانه: 67,000 تومان

قیمت خرید نقدی: 55,610 تومان

شرایط خرید چکی:
چکی 1 ماهه: 56,280 تومان
چکی 2 ماهه: 56,950 تومان
چکی 4 ماهه: 58,290 تومان

جهت ارتباط با ما می توانید با شماره همراه 09304925625تماس بگیرید.

ضمانت مرجوعی

خدمات پس از فروش

درخواست نمایندگی

ارتباط با پشتیبان

نقدی: 292,500 تومان

چکی 1 ماهه 292,500 تومان
چکی 2 ماهه 292,500 تومان
چکی 4 ماهه 292,500 تومان

نقدی: 150,500 تومان

چکی 1 ماهه 150,500 تومان
چکی 2 ماهه 150,500 تومان
چکی 4 ماهه 150,500 تومان

نقدی: 85,600 تومان

چکی 1 ماهه 85,600 تومان
چکی 2 ماهه 85,600 تومان
چکی 4 ماهه 85,600 تومان
کمی صبر کنید