فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

محافظ 2500فلزی بدون ارت یخچال فریزر 1/5متری پاترا

محافظ 2500فلزی بدون ارت یخچال فریزر 1/5متری پاترا

(فروش تنها به صورت کارتنی و عمده می باشد)

کارتن20 عددی

قیمت خرید نقدی: 308,000 تومان

شرایط خرید چکی:
چکی 1 ماهه: 308,000 تومان
چکی 2 ماهه: 308,000 تومان
چکی 3 ماهه: 308,000 تومان
چکی 4 ماهه: 308,000 تومان
چکی 5 ماهه: 308,000 تومان
چکی 6 ماهه: 308,000 تومان

جهت ارتباط با ما می توانید با شماره همراه 09304925625تماس بگیرید.

ضمانت مرجوعی

خدمات پس از فروش

درخواست نمایندگی

ارتباط با پشتیبان

کارتن 60 عددی

نقدی: 51,590 تومان

چکی 1 ماهه 51,590 تومان
چکی 2 ماهه 51,590 تومان
چکی 3 ماهه 51,590 تومان
چکی 4 ماهه 51,590 تومان
چکی 6 ماهه 51,590 تومان
چکی 5 ماهه 51,590 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 192,500 تومان

چکی 1 ماهه 192,500 تومان
چکی 2 ماهه 192,500 تومان
چکی 3 ماهه 192,500 تومان
چکی 4 ماهه 192,500 تومان
چکی 6 ماهه 192,500 تومان
چکی 5 ماهه 192,500 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

نقدی: 292,500 تومان

چکی 1 ماهه 292,500 تومان
چکی 2 ماهه 292,500 تومان
چکی 4 ماهه 292,500 تومان
کمی صبر کنید