فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

دسته‌بندی نشده

پست آموزشی (قسمت سوم)

آیا واقعا بازار الکتریکی ها خرابه؟ کار سومی که یک کاسب باید انجام بده: باید کاری بکنه که مشتری هاش همیشه از اون خرید بکنن.

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

پست آموزشی(قسمت دوم)

آیا واقعا بازار الکتریکی ها خرابه؟ کار کاسب اینه که اطلاعات مشتری هاش جمع بکنه… مسئله دومی که میگن بازار خرابه، بازار خراب نیست! شما

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

پست آموزشی

آیا واقعا بازار الکتریکی ها خرابه؟ قسمت های بعدی حتما ببین    

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

ویژه الکتریکی ها

معرفی محافظ ها و رابط های پاترا و آذران الکتریک توسط مهندس علی عصفوری شرایط تسویه تا 4 ماه  

ادامه مطلب