فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

پست آموزشی (قسمت سوم)

آیا واقعا بازار الکتریکی ها خرابه؟ کار سومی که یک کاسب باید انجام بده: باید کاری بکنه که مشتری هاش همیشه از اون خرید بکنن. الکتریکی عزیز، دوست من ، سر مشتریتُ نبر، یه جاهایی بهش حال بده. تو این وضعیت بازار نباید بزاری مشتریت از کف تو بره،اطلاعات جمع کردی ، آفر بزار یه […]

نمایندگی کارخانه پاترا

از این پس بازرگانی علی عصفوری افتخار نمایندگی 3 کارخانه پارس افق اروند ، آذران الکتریک و پاترا را دارد…